Ik Student
Universiteit Amsterdam
profiel 1
profiel 2
profiel 3
profiel 4
profiel 5
profiel 6
profiel 7

handicap, beperking, onafhankelijk, perfectionisme, doorzetten, gehandicapt, chronisch ziek, rouw, scheiding

Moet jij tijdens je studie omgaan met een beperking, zoals een handicap, functiebeperking of chronische ziekte, of heb je het overlijden van een naaste moeten verwerken? Voor sommige mensen staan dit soort problemen vaak los van de studie, maar jij ervaart het helemaal niet zo. Problemen die uit de studie voortkomen zoals perfectionisme, faalangst of prestatiedrang beïnvloeden vaak hoe je tijdens je studietijd met een persoonlijke beperking omgaat. En omgekeerd. Misschien wil je de studie juist op eigen kracht doen, zonder hulp van anderen. Of vind je het moeilijk om een kwetsbare kant van jezelf aan anderen te laten zien. Hierdoor kan het zo zijn dat je geen gebruik maakt van de voorzieningen die de universiteit en hogeschool bieden. Er zijn meer studenten met zulke ervaringen. Hier vind je hun verhalen. Klik op één van de bovenstaande links om die te lezen.