Ik Student
Universiteit Amsterdam

Waarom deze website?

Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam vaak klachten hebben of onder zware spanning staan, maar hiervoor geen hulp zoeken. En als ze al hulp zoeken, doen ze dat nogal eens in een te laat stadium. Daarom heeft Bureau Studentenartsen een toegankelijke website ontwikkeld die studenten informatie geeft over de achtergronden van dit soort problemen en het zoeken van hulp. Deze website bevat verhalen van studenten, verteld aan onderzoekers van Bureau Studentenartsen.


Over het onderzoek

Deze website is het resultaat van een onderzoek van het Bureau Studentenartsen van de UvA. We wilden weten waarom studenten wel of geen hulp zoeken bij problemen. Zo hielden we diepte-interviews met veertig studenten die last hebben van gezondheidsklachten, maar hier geen deskundige hulp voor zoeken. De geïnterviewde studenten variëren in leeftijd en volgen uiteenlopende studierichtingen. Ze konden zich op verschillende manieren aanmelden voor het onderzoek: op verzoek van de studieadviseur, door te reageren op posters en flyers op faculteiten, in studentenflats en studentencafés, of via netwerkwebsites zoals hyves en facebook.
In de interviews vertelden deze studenten hoe ze omgaan met problemen en het zoeken van hulp. En hoe die spanningen samenhangen met studeren en het studentenleven. De interviews zijn vervolgens systematisch en volgens gebruikelijke kwalitatieve methodes geanalyseerd. Op basis hiervan hebben we zeven studentprofielen opgesteld. De ruwe interviews herschreven we tot de verhalen die nu op de website staan. Om een waarheidsgetrouw beeld te geven van de ervaringen van de geïnterviewde studenten, hebben we zoveel mogelijk hun letterlijke woorden gebruikt. Uiteraard zijn de teksten wel ingekort.
Om de privacy van de studenten te beschermen zijn namen en plaatsen veranderd.


Over het onderzoek naar hulpzoekgedrag van studenten schreven de medewerkers van studentenartsen het boek Studenten en stille pijn. Wel problemen maar geen hulp zoeken (2010). Het boek geeft op een inleefbare, en vaak herkenbare, manier inzicht in overwegingen die ten grondslag kunnen liggen aan het niet zoeken van hulp door studenten. Het boek is verkrijgbaar bij de grotere boekhandels en op de praktijk van Bureau Studentenartsen.

 Studenten en stille pijn. Wel problemen maar geen hulp zoeken


Over de onderzoekers

  • Nick W. Verouden (1975) is cultureel antropoloog en sinds 2007 als onderzoeker verbonden aan de sectie Onderzoek, Ontwikkeling en Preventie van het Bureau Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam. Hij is de projectuitvoerder van het onderzoeksproject Studeren, gezondheid en hulpzoeken. Over dit onderzoek schreef hij samen met Peter Vonk en Frans J. Meijman onder andere het boek Studenten en stille pijn. Wel problemen maar geen hulp zoeken (2010). Hiernaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar de betekenis van natuur - in het bijzonder water - voor gezondheid en welzijn. Eerder schreef hij een hoofdstuk voor het boek Water! als medicijn (2007).

  • Peter Vonk (1956) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na zijn artsexamen in 1982 volgde hij aan dezelfde universiteit de opleiding tot huisarts waarbij de opleiding in de huisartspraktijk in twee praktijken in Sneek plaatsvond. Na een zomer als waarnemend huisarts op Ameland trad hij in 1984 als studentenarts in dienst bij de Universiteit van Amsterdam. Tevens vestigde hij zich als huisarts in Amsterdam in de groepspraktijk Huisartsen Oude Turfmarkt. Sedert 1997 is hij tevens hoofd van de eenheid Studentengezondheidszorg van de Universiteit van Amsterdam. Binnen deze eenheid is sinds een aantal jaren de Sectie Ontwikkeling, Onderzoek en Preventie actief waarin onder andere onderzoek gedaan wordt naar de gezondheidsbeleving en - beïnvloeding van studenten. Sinds maart 2006 is hij huisartsopleider bij de opleiding huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

  • Frans J. Meijman (1950) was 27 jaar werkzaam als huisarts. Binnen de Universiteit van Amsterdam was hij tevens studentenarts. Hij is daar nog steeds senior-onderzoeker Student en Gezondheid. Voorheen was hij 15 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift Huisarts en Wetenschap. Sinds 1999 is hij hoogleraar bij de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum. Hij richt zich vooral op de uitwisseling van medische informatie in de publieke sfeer.
    Hij was mede-samensteller van Water! als medicijn (2007) en was hoofdredacteur van Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van wetenschaps- en techniekcommunicatie (2007) en van het Winkler Prins Medisch Handboek (2007). Samen met Stephen Snelders schreef hij De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe (2009).